Zapojili jsme se do Projektu na podporu mimoškolních aktivit dětí pod vedením Městského obvodu Slezské Ostravy a Corrency na podporu lokální ekonomiky. Záměrem projektu je finančně ulehčit rodinám na Slezské Ostravě a podpořit místní děti v mimoškolních aktivitách, jako jsou například i Příměstské tábory 2023 pod vedením lektorů a lektorek z The English club s.r.o. nebo celoroční kurzy Teddy Eddie pro děti od 2 do 7 let.

V rámci pilotního projektu se rozdělí mezi děti a mládež s trvalým pobytem na Slezské Ostravě dvakrát 500 Kč, celkově tedy 1 000 Kč ve formě elektronických correntů.

Termín registrace pro občany: od 1. 4. 2023 do 30. 11. 2023

Místo registrace: webová stránka slezska.corrency.cz 

Přidělení a uplatnění correntů: Zaregistrovaný občan získá correnty ihned po registraci.
Částka 1000 COR je rozdělena do dvou období po 500 COR, při první registraci tak obdrží právě tuto částku.
Zaregistrovanému občanovi 1.8. automaticky přijde SMS s kódem na dalších 500 COR.

Platnost correntů:

od 1. 5. 2023 do 31. 7. 2023, od 1.8. 2023 do 30. 11. 2023 

Kdo se může přihlásit:

Občané: Rodiče dětí ze Slezské Ostravy ve věku do 18 let s platným občanským průkazem, platí pro děti narozené od 1. 5. 2005 s podmínkou trvalého pobytu ve Slezské Ostravě.

Způsob financování correnty.