Co firmám nabízíme?

Pro firmy zajišťujeme komplexní servis, který začíná ukázkovou hodinou zdarma. Hodiny se může zúčastnit kdokoli z vašich zaměstnanců. Poté na základě vstupního testování a stanovení cílů výuky vytvoříme realistický plán kurzu, který bude odpovídat potřebám Vaší firmy i jejím zaměstnancům.

Kurz může být zaměřen jak na obecný jazyk, tak na specifickou oblast zájmu podle zaměření Vaší firmy (nabízíme například obchodní, technický, IT či právnický jazyk). Čas výuky přizpůsobíme časovým možnostem Vašich zaměstnanců. Hodiny mohou probíhat v sídle Vaší firmy nebo v našich učebnách kousek od dálnice v Ostravě Petřkovicích, které jsou snadno dostupné také veřejnou dopravou (zastávka Hornické muzeum).

Díky našim kurzům využijete prostředky na vzdělávání Vašich zaměstnanců skutečně efektivně. V rámci našeho bonusového programu poskytujeme Vašim zaměstnancům další výhodné nabídky pro souběžnou domácí výuku jazyků – ve spolupráci se SciLearn English a Online-jazyky.cz

Jak zajišťujeme kvalitu výuky?

Výuka poskytovaná naší školou je založená na kombinaci drilové a komunikativní metody, díky které studenti dosahují až třikrát rychlejšího pokroku v cizím jazyce. Tuto metodu jsme během dvaceti let fungování školy vypilovali k dokonalosti tak, aby společně s běžně používanou komunikativní metodou vytvořila komplexní systém výuky.

Dbáme na to, aby studenti byli neustále motivováni k dalšímu pokroku a vypěstovali si k jazyku kladný vztah. Lektoři vyučující ve firmách mají perfektní znalost jazyka a prošli náročným tříkolovým přijímacím řízením. Pravidelně jsou také školeni v psychologii výuky a zvládají pracovat se skupinou tak, aby výuka byla efektivní a příjemná zároveň.

Více o tom, jak vybíráme naše lektory a jak s nimi dále pracujeme si můžete přečíst zde.

Kam dál?