Teddy Eddie – průvodce angličtinou pro nejmenší

Tohle je náš medvídek, kterému říkáme Teddy Eddie.
Medvídek je docela nezbedný a spí v jemně zapáchající ponožce, a přesto pobízí tisíce dětí, aby přicházely do jazykových škol učit se anglicky.

5000 slov je slovní zásoba, kterou používá dospělý Američan.

Díky metodě Teddy Eddie se dítě naučí prvních 2000 slov a je připraveno na další, pokročilejší fázi výuky. Teddy Eddie je metoda výuky angličtiny pro ty nejmenší děti.


Přemýšlíte, zda zapsat své dítě do kurzu Teddy Eddie?

Seznamte se s charakteristikami naší metody!

Teddy Eddie je:

PŘÁTELSKÝ – Výuka probíhá formou zábavy v malých skupinách a v krásných, barevných sálech.

NĚKOLIKAÚROVŇOVÝ – Tato metoda garantuje postupný pokrok, hladký přechod z jedné úrovně do druhé a další pokračování ve výukovém procesu.

FLEXIBILNÍ – Kurz se zaměřuje na potřeby dětí různého věku a jiných jazykových úrovní.

AMBICIÓZNÍ – Metoda využívá výjimečně široký rozsah slovní zásoby (studenti se seznamují s novými slovíčky vždy pouze pomocí celých vět); lekce jsou vedeny kvalifikovanými lektory pod neustálým dohledem metodologických poradců.

SNADNO POCHOPITELNÝ PRO RODIČE – Podpora pro rodiče zahrnuje originální Příručku pro rodiče, společně s průběžnými informacemi o probíhajícím kurzu ve formě otevřených lekcí, pravidelných e-mailů, setkání pro rodiče a spolehlivého systému pro vyhodnocování pokroku vašeho dítěte.

SPOLEHLIVÝ – Licenční pravidla garantují vysoký standard výuky a tomu odpovídající školení pro učitele.

VESELÝ – Materiály jsou přizpůsobeny dětskému smyslu pro humor a jsou stylizovány ve formě pohádek.

JAZYKOVĚ BOHATÝ – Bezkonkurenční jazykové bohatství umožňuje se skutečně ponořit do výuky cizího jazyka.

PŘIROZENÝ – V našem přístupu se odráží proces přirozeného osvojování jazyka a dítě je skutečně připraveno začít komunikovat.

Vyberte si kurz podle věku svého dítěte: